Strona główna | Rosyjski  

przenośnik płytkowy jednorzędowy - XPP 1

PRZEZNACZENIE:
Przenośnik przeznaczony jest do transportu poziomego butelek, słoików, puszek i innych opakowań jednostkowych w liniach rozlewniczych mleka, piwa, napojów gazowanych i innych płynów.
Zadaniem przenośnika jest połączenie w linię takich maszyn jak zamykarka, etykietarka, dozownica itd. Podnośnik zapewnia rytmiczne podawanie opakowań do urządzeń.

Dane techniczne:

Szerokość przenośnika jednorzędowego
198 mm
Wysokość poziomu transportu do podłoża
900 - 1100 mm
Napięcie zasilania
3x380 V/50 Hz
Prędkość łańcucha płytkowego regulowana
3 - 17 m/min
Moc silnika głowicy napędzającej
0,75 kW
ZAKRES DOSTAWY
Przenośnik montowany jest z takich zespołów jak: głowica z napędem, głowica bierna, odcinki środkowe (o długości jednego metra), podpory, rynna z naciągiem, zespoły prowadnic i łańcuch płytkowy. Segmenty proste mogą wchodzić w skład przenośnika w dowolnych ilościach, jednak całkowita długość nie może przekraczać 15 mb. Do wszystkich segmentów przenośnika przymocowane są na wspornikach prowadnice butelek o bezstopniowej regulacji rozstawu od 60 - 100 mm. Przenośnik jest ustawiony na nogach o wysokości nastawianej bezstopniowo w zakresie 900 - 1100 mm. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i materiałowych, wynikających z postępu technicznego, nie obniżających jakości oferowanego wyrobu.