Strona główna | Rosyjski  

saturator do wody gazowanej - XSW 3

PRZEZNACZENIE:
Urządzenie przeznaczone jest do nasycania wody dwutlenkiem węgla w następujący sposób:
1.Pobranie wody ze zbiornika pośredniego
2.Połączenie wody z gazem w rurze inżektora
3.Nasycenie wody dwutlenkiem węgla w zbiorniku górnym
Powyższy proces odbywa się w sposób automatyczny i nie wymaga stałego nadzoru.

Dane techniczne:

Wydajność maksymalna
5000 l/h
Moc zainstalowana
2,2 kW
Napięcie
3x380 V/50 Hz
Masa
450 kg
Wymiary (długosc x wysokosc x szerokosc)
1200x1000x2200 mm
Temperatura wody doprowadzonej
do 15 oC
Maksymalne Cisnienie nasycania
0,6 MPa
Cisnienie wody doprowadzonej
0,2 - 0,3 MPa
ZAKRES DOSTAWY
Urządzenie dostarczane jest w postaci zmontowanej: podstawa z zamocowanymi zbiornikami, pompami, połączeniami surowymi, zaworami i tablicą sterującą.
Dostawa nie obejmuje: kabla zasilającego, połączeń wody, produktu gotowego, dwutlenku węgla. Rozruch urządzenia dostawca może wykonać na oddzielne zlecenie.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i materiałowych, wynikających z postępu technicznego, nie obniżających jakości oferowanego wyrobu.