ПЕРВАЯ | Polski  

Конвейер плиточный однорядный - XPP 1

НАЭНАЧЕНИЕ:
Конвейер предназначен для транспортировки горизонтальной бутылок, банок и других упаковок одиночных в линиях розлива молока, пива, напитков газированных и других жидкостей. Заданием конвейера есть соединение в линии таких машин как укупор, этикетировщик, розлив и т.д. Конвейер обеспечивает равномерную подачу упаковки к оборудованию.

Технические характеристики:

Ширина однорядного конвейера
198 mm
Высота уровня транспортировки
900 - 1100 mm
Напряжение питания
3x380 вольт /50 Гц
Регулируемая скорость движения ленты
3 - 17 м/мин
Мощность привода
0,75 кВт
УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ
Przenośnik montowany jest z takich zespołów jak: głowica z napędem, głowica bierna, odcinki środkowe (o długości jednego metra), podpory, rynna z naciągiem, zespoły prowadnic i łańcuch płytkowy. Segmenty proste mogą wchodzić w skład przenośnika w dowolnych ilościach, jednak całkowita długość nie może przekraczać 15 mb. Do wszystkich segmentów przenośnika przymocowane są na wspornikach prowadnice butelek o bezstopniowej regulacji rozstawu od 60 - 100 mm. Przenośnik jest ustawiony na nogach o wysokości nastawianej bezstopniowo w zakresie 900 - 1100 mm. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i materiałowych, wynikających z postępu technicznego, nie obniżających jakości oferowanego wyrobu.